Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

10 december 2015 08:30 uur

Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie.

De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen.

Bedrijven en particulieren

De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter, en kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar.

Subsidieaanvraag

Particulieren en (agrarische) ondernemingen kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eén van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Meer informatie over deze subsidieregeling, het indienen van een aanvraag om subsidie en de voorwaarden kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.  Bron: Gemeente Marum