24 november 2014: Congres ‘Samen grip op Asbest’

07 juli 2014 07:12 uur

Hoe geven we ketentoezicht op asbest samen vorm?

Malafide asbestsanering aanpakken is een belangrijk doel van het gezamenlijke ketentoezicht op asbest. Door nauw samen te werken, kunnen we slagvaardiger optreden. Maar hoe brengen we die samenwerking tot stand? Op maandag 24 november 2014 tijdens het congres ’Samen grip op asbest’ gaan we hier samen met u naar op zoek en krijgt u kansrijke perspectieven aangeboden.

Het congres biedt een unieke kans voor alle toezichthouders op asbest om elkaar te treffen en de samenwerking te versterken. We nodigen daarom toezichthouders asbest bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport en milieuteams van de politie uit om op deze dag aanwezig te zijn. Laat u inspireren door succesvolle voorbeelden van samenwerking. Deel informatie met andere toezichthouders en bouw uw netwerk van samenwerkingspartners verder uit.

Het congres is een gezamenlijk initiatief van de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Reserveer de datum alvast in uw agenda en kom op 24 november 2014 naar De Fabrique in Maarssen. Meer informatie over het programma volgt dit najaar.

Bron: Inspectie SZW