22 juni info avond ‘de abesttrein’ in Ruurlo

19 juni 2016 10:43 uur

Voor inwoners van een geselecteerd gebied ten zuiden van Ruurlo is een pilotproject de Asbesttrein opgestart. Het is bedoeld voor groepen eigenaars van vooral de grotere asbestdaken. Woensdagavond 22 juni zal in restaurant de Duif aan de Groenloseweg een infoavond worden gehouden over het project de Asbesttrein. De gemeente heeft rond de 100 adressen aangeschreven. Veelal zijn dat agrariërs en ondernemers in het buitengebied. Het idee is om seriematig op verschillende locaties bij elkaar in de buurt – in een kort tijdsbestek – die asbestdaken te saneren.

Tijdens de avond wordt informatie gegeven. Daarbij wordt mensen gevraagd of ze thuis een gesprek zouden willen om hun persoonlijke situatie door te nemen; het zogenaamde keukentafelgesprek. Hierbij krijgen ze een vrijblijvend en gratis oriënterend advies. Daaraan wordt gelijk een globaal kostenplaatje gekoppeld, met in ogenschouw genomen de staat van het asbestdak, de wensen voor vervanging, misschien in combinatie met zonnepanelen. Ook kan dan sloop of herbestemming van schuren en bijgebouwen ter sprake komen.

Daarop volgt een mogelijke opdracht voor een asbestinventarisatie-rapport (in het pilottraject vergoed voor 50%) en de offerte van AB Oost, die de sanering uitvoert. Dit jaar heeft de overheid 10 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat is goed voor een subsidie tot 4,50 euro voor elke vierkante meter verwijderd asbest. Het is onduidelijk hoe snel dit potje leeg raakt, het advies is niet heel lang te wachten.

Sinds 1 januari 2016 is de wet van kracht die voorziet in een totaalverbod op asbestdaken per 2024. Naar schatting gaat het landelijk om 120 miljoen vierkante meter, waarvan vier miljoen in de Achterhoek. Bron: Berkelland FM 19 juni 2016. Lees meer>>>>