2 maart start sloopwerkzaamheden viaduct Delft

28 februari 2015 19:06 uur

Van maandag 2 tot en met vrijdag 13 maart bestaan de werkzaamheden uit het verwijderen de verharding onder het viaduct, de bovenleidingen en het spoor.
Vanaf maandag 16 maart start de sloop van het viaduct. Op plaatsen waar asbest zit, wordt dit eerst verwijderd. Dit werk wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en gebeurt op een veilige manier zonder risico voor de omgeving.

De sloop van het viaduct start op twee plaatsen tegelijkertijd in de Spoorsingel: ter hoogte van de Kampveldweg en ter hoogte van de Schoolstraat. Vanaf deze locaties wordt naar het zuiden toe gewerkt. Er wordt gewerkt in secties van 50 meter, oftewel 5 pijlers. Hierbij wordt eerst het dek gesloopt, wat ongeveer 1 week in beslag neemt. Hierna volgt de sloop van de pijlers (ca. 1 week) en de fundering (ca. 2 weken). Bron: HTM Foto. Lees meer>>>>