16 juni a.s.: aanvang sloop panden Fryske Akademy Leeuwarden

16 juni 2014 07:04 uur

De sloop van de panden aan de Groeneweg 6, 8 en 10 in Leeuwarden, die deel uitmaken van het complex van de Fryske Akademy, begint in de week van 16 juni. Deze week starten de voorbereidingen voor de sloop. Op de locatie van de gesloopte panden komt nieuwbouw, ontworpen door architect Jo Janssen uit Maastricht. De oplevering is gepland in voorjaar van 2016. Verder zal  er op de percelen aan de Groeneweg bodemvervuiling worden opgeruimd. Bodemonderzoeken hebben op deze locatie een matige tot zware loodvervuiling vastgesteld. Bron: Hallo Leeuwarden 11-06-2014. Lees meer>>>>