13 en 15 juni nformatiebijeenkomsten vraagbundeling asbestsanering Drenthe

13 juni 2016 07:01 uur

Begin dit jaar zijn 5 LTO Noord-afdelingen in Drenthe (Noordenveld, Midden-Drenthe, Westerveld, Meppel/De Wolden West en De Wolden Oost/Hoogeveen) samen met de Provincie Drenthe gestart met een collectief traject rond asbestsanering en een nieuw dak eventueel in combinatie met zonnepanelen. Hiervoor hebben zich inmiddels 64 leden van LTO Noord aangemeld.

De 5 LTO Noord-afdelingen willen in twee gezamenlijke bijeenkomsten alle aanmelders informeren over de kosten, voorwaarden en de uitvoering. Tevens wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen rond asbest (bijvoorbeeld subsidieregelingen).

Deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor agrarische bedrijven die geen LTO Noord-lid zijn én voor burgers met meer dan 150 m2 asbest op het dak. Geïnteresseerden in asbestsanering zijn van harte welkom op deze informatiebijeenkomsten die plaatsvinden op:
•Maandag 13 juni 2016 om 19.30 uur (aanvang 19.45 uur) in Zaal Meursinge, Hoofdstraat 48, 9431 AE Westerbork;
•Woensdag 15 juni 2016 om 19.30 uur (aanvang 19.45 uur) in MFC Buddingehof, Dijkhuizen 66a, 7961 AM Ruinerwold.

Bron: Weblog De Wolden. Lees verder>>>>