10.000 m2 asbest verwijderd in Zuid Gelderland

31 mei 2015 09:08 uur

Op donderdag 28 mei werd  op het agrarisch bedrijf van  familie Kalisvaart in Horssen een nieuw dak met zonnepanelen gelegd.  Hiermee is de 10.000e vierkante meter asbest binnen het ZLTO asbestcollectief Zuid Gelderland verwijderd. De projectgroep was ‘s-middags aanwezig op het bedrijf van de familie Kalisvaart om het project toe te lichten.

Momenteel loopt  een grote collectieve opruimactie voor asbest dakplaten. Circa 100 agrariërs en burgers  in het buitengebied van Zuid Gelderland doen aan dit collectieve traject mee. Ruim 30.000 vierkante meter asbest is geïnventariseerd. Bron: Agro Asbestveilig 28 mei 2015. Lees verder>>>>